Favicon Pedagogische Praktijk Gieten

Kinderen spelenderwijs leren luisteren naar hun lichaam en bekrachtigen in het maken van keuzes die hun gezondheid en welzijn dienen.

Reis door het lichaam

Het educatieve en preventieve programma dat kinderen spelenderwijs leert luisteren naar hun lichaam en hen bekrachtigt in het maken van keuzes die hun gezondheid en welzijn dienen. Middels lichaamsgericht onderwijs, mindfulness, beweging, visualisatie-oefeningen en tekenen worden drie essentiële bouwstenen voor een sterke basis in het leven gestimuleerd: lichaamsbewustzijn, zelfbewustzijn en eigenwaarde.

Het educatieve en preventieve programma dat kinderen spelenderwijs leert luisteren naar hun lichaam en hen bekrachtigt in het maken van keuzes die hun gezondheid en welzijn dienen. Het is een praktische reisgids voor een creatief en speels lichaamsgericht programma voor kinderen tussen de 4 en 8 jaar oud. Het stimuleert lichaamsbewustzijn, zelfbewustzijn en eigenwaarde: drie belangrijke bouwstenen voor een sterke basis in het leven. Middels de kracht van mindfulness, beweging, dans, yoga en tekenen, verkennen kinderen hun hele lichaam. Ze leren te luisteren naar het lichaam en de signalen ervan te interpreteren. Dit bekrachtigt hen in het maken van positieve keuzes voor hun gezondheid en welzijn.

Het doel van het programma Reis door het Lichaam is het spelenderwijs stimuleren en vergroten van drie essentiële bouwstenen voor een sterke basis in het leven: lichaamsbewustzijn, zelfbewustzijn en eigenwaarde bij kinderen. Daarbij het voorkomen en verminderen van fysieke, emotionele en psychische klachten, zoals stress- en spanningsklachten, burn-out, overgewicht, negatief zelf- en lichaamsbeeld.

De intentie is om kinderen te bekrachtigen keuzes te maken die hun gezondheid en welzijn dienen. Door hen kennis aan te reiken over het lichaam en hen hiernaar te leren luisteren en de signalen ervan te interpreteren. Ze leren zo goed voor zichzelf en het lichaam te zorgen, op zichzelf te vertrouwen en zichzelf lief te hebben. Zeer belangrijke “life-skills” in het omgaan met de uitdagingen van deze tijd.

Door de sociale interactie en groepsactiviteiten in de lessen wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling alsmede het zelfbewustzijn, zelfbesef en de (emotionele) veerkracht gestimuleerd. Tevens leert het kind waarden en normen die belangrijk zijn voor een positieve omgang met elkaar. Een omgang waarbij respect (voor verschillen) en compassie centraal staan. In de lessen krijgen de kinderen mee dat zij goed zijn zoals ze zijn, worden de verschillende leerstijlen aangesproken en wordt hun uniekheid en eigen wijze van expressie aangemoedigd. Dit bevordert het zelfvertrouwen en helpt kinderen in hun kracht te staan.

Bij lichaamsgericht onderwijs staat het lichaam en wat de kinderen voelen en ervaren in het lichaam centraal. Het lichaam dient als “laboratorium” waardoor de aangereikte kennis (anatomie/ fysiologie) wordt onderzocht. De kinderen leren over hun eigen lichaam, door te kijken, voelen en verkennen. Alle zintuigen worden geactiveerd in de kennisoverdracht. Het verder verkennen van de kennis gebeurd via beweging (bewegingsspelletjes, dans, yoga) en visualisatie oefeningen.

Ze leren te luisteren naar hun lichaam door de gewaarwording van sensaties wat gestimuleerd wordt door mindfulness en daarnaast spel en beweging af te wisselen met (zelf)reflectiemomenten.

Het tekenen en/of inkleuren van het lichaamsdeel aan het einde van de les dient als “bindweefsel”. In dit onderdeel wordt de verbinding gemaakt tussen lichaam en geest. Alles wat de kinderen hebben ervaren (lichaam), geleerd (geest) en gevoeld (emoties) wordt nu verenigd in een tekening.

Dit zorgt ervoor dat zij de kennis en ervaringen kunnen verankeren en belichamen.

♡ bevorderen van het lichaamsbewustzijn;
♡ vergroten van de kennis over het lichaam;
♡ leren samenwerken met het lichaam;
♡ respecteren van het eigen lichaam;
♡ ontwikkelingen positief lichaamsbeeld;
♡ vergroten (emotionele) veerkracht en weerbaarheid;
♡ bevorderen van een positief zelfbeeld, de eigenwaarde en het zelfvertrouwen;
♡ stimuleert de autonomie van het kind;
♡ in eigen kracht komen te staan;
♡ ontwikkeling zelfzorg / keuzes leren maken die een positief effect hebben op de gezondheid en het welzijn.
♡ stimuleren sociaal- emotionele ontwikkeling waaronder samenwerking, respect en compassie;
♡ effectiever leren omgaan met stressvolle situaties;
♡ stimulans tot bewegen;
♡ ontwikkelen van bewegingsexpressie;
♡ uitbreiden van het bewegingspatroon en de bewegingsvaardigheden;
♡ ontwikkelen van zelfstandig bewegen;
♡ stimuleren van dansplezier en creativiteitsontwikkeling;
♡ verbinden van het fysieke en mentale aspect;
♡ stimuleren van de motorische en cognitieve ontwikkeling;
♡ lichaamsbeweging met plezier;
♡ vergroten van de flexibiliteit, kracht, balans en mobiliteit van het lichaam;
♡ vergroten van de concentratie;
♡ ontwikkelen van ruimtelijke oriëntatie;
♡ stimuleren breinontwikkeling;
♡ muzikale ontwikkeling en gevoel voor ritme;
♡ al spelend wijzer!

Het programma is onder andere geschikt voor buitenschoolse opvang en basisscholen.

Het volledige programma bestaat uit 8 keer.

De invulling kan op maat worden gemaakt en in gezamenlijk overleg afgestemd op de behoeften van de school, organisatie of instelling. Benieuwd naar wat ik voor jou zou kunnen betekenen?

Neem vrijblijvend contact met mij op.

Menu