Favicon Pedagogische Praktijk Gieten

Slide

De praktijk

Soms zijn er omstandigheden waardoor het opvoeden niet meer vanzelf gaat. Je kunt wel een steuntje in de rug gebruiken.

De Pedagogische Praktijk Gieten (PPG) kan dat steuntje in de rug bieden. De PPG biedt begeleiding op maat. Het kan zijn dat ik alleen met de opvoeder(s) werk, soms alleen met het kind, maar heel vaak werk ik met kind en opvoeder. De begeleiding is volledig afgestemd op de situatie. De opvoedingsvraag is persoonlijk en iedereen leert immers op zijn eigen manier.

Het uitgangspunt is dat jij jezelf mag zijn en dat we samen een traject ingaan wat bij de situatie past. Dat betekent dat ik de situatie moet kennen en weten wat nodig is om het probleem wat wordt ervaren aan te pakken. Dit doen we door actief (praktisch) aan de slag te gaan, of door gesprekken (inzicht gevend). Waardoor opvoeden en opgroeien beter lukt. En dat ieder weer in zijn kracht komt te staan.

Waarom zou je voor PPG kiezen?

Klantgericht

Samen met jou en/of je kind – afhankelijk van de leeftijd van het kind en situatie – kijken we wat het beste past. Wat is voor jou belangrijk in je leven? Wat is de hulpvraag? Wat zijn de doelen?

  • Dat doe ik door goed naar je te luisteren en om het probleem te vertalen naar goede oplossingen.
  • Ik heb respect voor jou en doe graag wat voor je.
  • Door mij te verplaatsen in jou, herken ik klachten en problemen in een vroeg stadium.
  • Door goed te luisteren kan ik je ondersteunen en uitleggen wat je nodig hebt en daarbij overtuigend zijn.
  • Door ervaring heb ik met een groot diversiteit van mensen te maken gehad, waardoor ik inzicht en verschillende belangen van gezinnen herken.

Laagdrempelig

Er hoeft niet direct sprake te zijn van “zware problematiek”. Tijdig aan de bel trekken kan juist zorgen dat problemen sneller opgelost worden. Zo kan het bijvoorbeeld prettig zijn om een deskundige te raadplegen bij alledaagse opvoedingsvragen. Een gesprek kan ook helpen bij nieuwe keuzes of belangrijke veranderingen in het leven, of om weer in beweging te komen wanneer je voor jouw gevoel bent vast gelopen.

Het kan voorkomen dat je als ouder zoekende bent naar de juiste manier van opvoeden. Soms lukt het, ondanks alle inzet gewoon even niet. Zonder oordeel kijk ik met je mee. Er is geen goede of foute manier. Wel is er een andere manier. Ik neem de regie niet over, maar samen kijken we naar de mogelijkheden. Allereerst ga ik naar je luisteren. Wat wil je veranderen? Je krijgt inzicht in je gedrag, als kind en als opvoeder. Ik wil je leren kennen. Het liefst in je eigen omgeving of op school. Lukt dat niet dan ben je welkom in mijn praktijkruimte.

Oplossingsgericht

Oplossingsgericht werken betekent op een positieve manier effectief en praktisch aanpakken, zodat je sociaal en emotioneel in balans bent.

  • Dat je mag zijn wie je bent en dat je goed bent zoals je bent.
  • Wat zijn je talenten en kwaliteiten en hoe je die kan inzetten.
  • Dat je succeservaringen opdoet, die jou sterker maken.
  • Dat je je leert richten op de mogelijkheden in plaats van op problemen.

Dat jouw zelfvertrouwen gaat groeien!

Audrey met kaarten en meisje in praktijk 01
Audrey met meisje buiten 01

Waarvoor kun je bij PPG terecht?

Een paar voorbeelden:

Menu